przedszkole-aktualnosci

Przedszkole Samorządowe w Słońsku

Opłata za wyżywienie w miesiącu maju 2018r.na jedno dziecko wynosi:

stawka żywieniowa 6 zł. x 20 dni = 120 zł.

Uprzejmie informuję, że  karty zgłoszeń dzieci wraz z  załącznikami  do Przedszkola Samorządowego w Słońsku będą dostępne na stronie internetowej szkoły (szkola.slonsk.pl)  w zakładce Przedszkole – Rekrutacja od 20.04.2018 r. Formularze można będzie pobrać także w Urzędzie Gminy  w punkcie GCI, Zespole Szkół i przedszkolu. Termin składania upływa z dniem 07 maja 2018 r. Proszę o dokładne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami |i złożenie w sekretariacie Zespołu Szkół w Słońsku.   

 Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną ogłoszone dnia 31.05.2018 r.

 

                                                                                                     Urszula Jarmuszka

                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku

  

Przedszkole Samorządowe w Słońsku:

Opłata za wyżywienie w miesiącu kwietniu 2018 r.na jedno dziecko wynosi:

stawka żywieniowa 6 zł. x 20 dni = 120 zł.

 

 Uwaga!

Zostało uruchomione konto do wnoszenia  opłat  za przedszkole  i wyżywienie w szkole. Drodzy rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych w treści przelewu należy wpisać:

–  przedszkole–opłata godzinowa … zł  za m-c …, wyżywienie … zł za m-c…

szkoła – wyżywienie  –  m-c …

                                     Zespół Szkół w Słońsku

Nr konta:  47 8355 0009 0034 9880 2000 0008

Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie będzie zamieszczana na stronie szkoły na początku każdego miesiąca.

 

                                                                                              Urszula Jarmuszka
Dyrektor Zespołu Szkół

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS