Dnia 4 września uroczystym apelem rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku pani Urszula Jarmuszka powitała zebranych i życzyła uczniom, aby nie opuszczał ich zapał do nauki, a pracownikom towarzyszyła pasja i zawodowa satysfakcja.

Pan Janusz Krzyśków wójt Gminy Słońsk  życzył uczniom i pracownikom wytrwałości, satysfakcji i sukcesów z wykonywanych obowiązków. Od bieżącego roku w ustroju szkolnym następuje wiele zmian. Uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę szóstą, rozpoczynają  naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej. Klasy II i III gimnazjum zostają włączone do szkoły podstawowej.  Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany po raz ostatni w roku 2018/2019. Jednocześnie jest to pierwszy rok, w którym egzamin będą pisali uczniowie klas ósmych. Od bieżącego roku szkolnego wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych otrzymują darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W klasach I, IV i VII obowiązuje nowa podstawa programowa. Od września 2017 roku programowanie będzie stałym elementem kształcenia w szkole podstawowej.

W szkole pracować będzie 37 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. Do Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Narodów  będzie uczęszczało 338 uczniów w 17 oddziałach, w klasach gimnazjalnych będzie uczyć się 98 uczniów w 5 oddziałach  oraz 25 dzieci w jednym oddziale przedszkolnym.

Został przeprowadzony remont, wykonano elewację budynku szkolnego od strony boiska. Wewnątrz szkoły przeprowadzano prace konserwacyjno-malarskie korytarzy, klatek schodowych i gabinetów. Wymieniono świetlówki na parterze.

W bieżącym roku w klasach I – III szkoły podstawowej będzie kontynuowany ogólnopolski projekt Edukacja przez szachy w szkole. Jednym z głównych założeń projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości (koncentracja, intuicja, odpowiedzialność). Również planowane jest  nauczanie zajęć technicznych metodą projektu. Jest to praktyczna realizacja treści z techniki. Zostaną także uruchomione zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. I-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum po zebraniu informacji o zainteresowaniach i potrzebach wychowanków.

W  Przedszkolu Samorządowym w Słońsku edukację przedszkolną rozpoczyna 125 dzieci. Dzieci zostaną otoczone opieką przez 6 wychowawców i 8 pracowników obsługi.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Słońsku

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS