Uprzejmie informuję, że  karty zgłoszeń dzieci wraz z  załącznikami  do Przedszkola Samorządowego w Słońsku będą dostępne na stronie internetowej szkoły (szkola.slonsk.pl)  w zakładce Przedszkole – Rekrutacja od 20.04.2018 r. Formularze można będzie pobrać także w Urzędzie Gminy  w punkcie GCI, Zespole Szkół i przedszkolu. Termin składania upływa z dniem 07 maja 2018 r. Proszę o dokładne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami |i złożenie w sekretariacie Zespołu Szkół w Słońsku.   

 Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną ogłoszone dnia 31.05.2018 r.

 

                                                                                                     Urszula Jarmuszka

                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku

  

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS