W 2017 roku zgłosiłam szkołę do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w ramach priorytetu 3:  Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wniosek uzyskał akceptację i szkole przyznano 12 tys. zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. Nowości wydawnicze będą zamawiane z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. Zakupione woluminy wzbogacą zasoby biblioteki szkolnej. Głównym warunkiem przystąpienia do programu było wniesieni przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego. Uzyskana kwota 12 tys. i wkład własny organu prowadzącego w wysokości 3 tys. zł, pozwoli zrealizować zamówienie publikacji w łącznej kwocie 15 tys. zł.

                                                                                                  Urszula Jarmuszka
Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS