Konieczność zamieszczenia tej informacji wynika z faktu, iż w dniu 27 sierpnia 2018 r. (była) Dyrektor  Zespołu  Szkół w Słońsku – Pani Urszula Jarmuszka umieściła na stronie internetowej szkoły informację godzącą w dobre imię nie tylko Rady Rodziców ale rodziców wszystkich dzieci uczących się w Zespole Szkół w Słońsku i opłacających składki na komitet rodzicielski.

Informacja ta zawierała zarzut w  stosunku do Rady Rodziców, że Prezydium Rady nie przekazało środków na zakup nagród książkowych. Zarzut ten okazał się całkowicie bezpodstawny, gdyż potrzeba zakupu tych książek nie była w żaden sposób przez Panią Dyrektor zgłaszana Radzie Rodziców i Rada Rodziców nie podejmowała w tym zakresie żadnej decyzji.

Ponadto należy wskazać, że działalność byłej Pani Dyrektor z zakresu zakupu tych książek była badana przez Radę Gminy Słońsk i z uzasadnienia uchwały Rady Gminy Słońsk nr XXXVI/231/2018 z dnia 7 września 2018r. wynika, że Pani Urszula Jarmuszka, jak sama zeznała przed Komisją, „nie uzgadniała z Radą Rodziców zakupu nagród książkowych i w ogóle się tą sprawą nie zajmowała. Książki zostały zamówione przez nauczycielkę pracującą w bibliotece szkolnej i taka zasada obowiązywała w szkole od 15 lat”.  Ponadto Pani Dyrektor naruszyła § 17 Statutu Zespołu Szkół w Słońsku i Regulamin Rady Rodziców z zakresu procedury wnioskowania o finansowanie działań ze środków Rady Rodziców.   Zatem nie było żadnych podstaw do umieszczania na stronie internetowej szkoły informacji szkalujących Radę Rodziców. Z uwagi na nieodwracalność skutków umieszczenia tej informacji i zapoznaniem się z tą kłamliwą informacją przez wiele osób, konieczne jest umieszczenie stosownych wyjaśnień na tej stronie.

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Słońsku

Załącznik

W nawiązaniu do informacji z dnia 27 sierpnia 2018r. umieszczonej przez byłą Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku Urszulę Jarmuszkę, zawierającą m.in. informację, że „po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół w Słońsku Prezydium Rady Rodziców szkoły  nie przekazało na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 środków finansowych na zakup nagród książkowych uczniom za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu” Rada Rodziców pragnie wyjaśnić, że informacja ta jest oczywistym pomówieniem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Słońsku.

Mają Państwo prawo wiedzieć, że sprawa zakupu książek przez byłą Panią Dyrektor była przedmiotem skargi Rady Rodziców do Rady Gminy Słońsk. Z uzasadnienia uchwały Rady Gminy Słońsk nr XXXVI/231/2018 z dnia 7 września 2018r. wynika, że Pani Dyrektor, jak sama zeznała przed Komisją, „nie uzgadniała z Radą Rodziców zakupu nagród książkowych i w ogóle się tą sprawą nie zajmowała. Książki zostały zamówione przez nauczycielkę pracującą w bibliotece szkolnej i taka zasada obowiązywała w szkole od 15 lat”.

Ponadto, jak wynika z uzasadnienia tej uchwały, Pani Dyrektor naruszyła § 17 Statutu Zespołu Szkół w Słońsku i Regulamin Rady Rodziców z zakresu procedury wnioskowania o finansowanie działań ze środków Rady Rodziców poprzez zlecenie księgarni wystawienia faktury na Radę Rodziców za zakup książek, bez wcześniejszego uzyskania uzgodnienia tego z Radą Rodziców.

Rada Rodziców informuje, że gdyby Pani Dyrektor zwróciła się do Rady Rodziców o zakup, wniosek jej na pewno zostałby rozpatrzony pozytywnie.

Jednocześnie Rada Rodziców informuje, że roku szkolnym 2017/2018 zostały sfinansowane przez Radę Rodziców następujące rzeczy:

  1. Zakup artykułów do przygotowania ozdób świątecznych na Kiermasz Bożonarodzeniowy:

406,27zł

  1. Zakup Kwiatów dla nauczycieli i pracowników administracji z okazji Dnia Edukacji     Narodowej:

300,00zł

  1. Nagrody dla dzieci na Bal Karnawałowy:

500,00zł

  1. Zakup lektur do biblioteki szkolnej:

2000,00zł

  1. Nagrody dla uczestników konkursu ” Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

300,00zł

  1. Dofinansowanie do wycieczki uczniów klasy VIa

540,00zł

  1. Zakup artykułów do przygotowania Dnia Rodziny:

735,04zł

  1. Zakup sprzętu nagłaśniającego:

1999,00zł

  1. Zakup naklejek edukacyjnych:

1075,00zł

                                                                                              Prezydium Rady Rodziców

 Zespołu Szkół w Słońsku

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS