Regulamin świetlicy Zespołu Szkół w Słońsku

I.

1. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie zapisani do świetlicy.

2. W świetlicy mogą przebywać także uczniowie:

–         oczekujący na lekcje,

–         oczekujący na wyjście do domu po lekcjach,

–         skierowani na zajęcia zastępcze.

3. Uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną w formie śniadań i obiadów.

4. W świetlicy szkolnej mogą działać koła zainteresowań oraz inne formy pracy z młodzieżą.

5. Prace w świetlicy wspomaga powołany z zapisanych uczniów samorząd.

6. Działalność samorządu określa odrębny regulamin.

II.

1. Prawa uczniów przebywających w świetlicy:

·        korzystanie ze sprzętu świetlicowego

·        uczestniczenie w grach i zabawach organizowanych przez samorząd świetlicy oraz wychowawców

·        pierwszeństwo korzystania z posiłków

·        przebywanie w świetlicy w godzinach 7 05 – 1500

·        korzystanie z pomocy wychowawców przy odrabianiu lekcji

·        uczniowie, którzy przyjadą lub przyjdą do szkoły przed godz. 730    obowiązkowo spędzają czas do tej godziny w świetlicy

2. Obowiązki:

·        zachowanie bezwzględnego ładu i porządku

·        dostosowanie się do planu pracy świetlicy

·        wykonywanie poleceń opiekunów, nauczycieli i wychowawców

·        pomaganie słabszym
·       przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Regulamin dowożenia uczniów  do Zespołu Szkół w Słońsku

I.

1. Dzieci dojeżdżające z miejscowości: Głuchowo, Lemierzyce, Chartów, Budzigniewo, Klopotowo Polne, Grodzisk, Jamno, Lemierzycko, Ownice przebywają w pomieszczeniach przeznaczonych na poczekalnie w swoich miejscowościach.

2. Za dzieci w czasie dowozu odpowiedzialna jest osoba upoważniona.

3. W autobusie każde dziecko powinno mieć miejsce siedzące.

4. Do momentu przyjazdu autobusu uczniowie przebywają w świetlicy.

5. Każde dziecko dojeżdżające obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły, do czasu przyjazdu autobusu zobowiązane jest do przebywania na świetlicy.

6. Do autobusu uczniowie dojeżdżający udają się pod opieka wychowawcy.

7. Ustawiają się kolejno w miejscu do tego wyznaczonym-barierki, poza które nie wychodzą ( oczekując i wsiadając do autobusu).

II. Obowiązki uczniów dowożonych:

1. Uczniowie dojeżdżający powinni dbać o ład i porządek w autobusie, pamiętać o zachowaniu maksymalnej ostrożności w czasie wchodzenia i wychodzenia z autobusu.

2. Dowożeni uczniowie troszczą się o stan higieniczny pomieszczenia, w którym oczekują na autobus.

3. Przed wejściem do autobusu osoby odpowiedzialne sprawdzają stan liczebny dowożonych uczniów.
4. Wykonują polecenia kierowcy i opiekuna w czasie jazdy i miejscu postoju.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS